4s
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB sg1
s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB bo
  j.polski PB 1 j.polski PB 1
2 8:55- 9:40 s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB sg1
s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB bo
przyroda ID 1 matematyka HZ 1 religia 1
3 9:50-10:35 przyroda ID 1 matematyka HZ 1 j.polski PB 1 s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB bo
godz.wych FM 1
4 10:45-11:30 j.polski PB 1 religia 1 matematyka HZ 1 s_zaj.sport.-1/2 FM sg3
s_zaj.sport.-2/2 LB bo
historia EJ 1
5 11:40-12:25 j.polski PB 1 plastyka Ja 1 j.angielski JR 1 wych.rodz. BP 41 wf FM sg3
6 12:40-13:25 matematyka HZ 1 muzyka PB 1 wf FM bo j.angielski JR 1 wf FM sg3
7 13:40-14:25 j.angielski JR 1   wf FM bo technika PE 1 informatyka-2/2 RN 31
8 14:35-15:20     informatyka-1/2 RN 31    
Obowiązuje od: 22 października 2018
Drukuj plan
wygenerowano 26.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum